Berättarcirkeln Mamma Bäver

Det var en gång en berättare som flyttade till ett nytt land och lärde sig ett nytt språk. Det tog inte lång tid förrän berättaren kände en längtan att berätta även på det nya språket. Då skapade berättaren en festival i Örsundsbro sommaren 2013:
”The Gift of Female Wisdom for the Time of Now” – International Storytelling Festival.
”Kan vi inte fortsätta berätta tillsammans?” sa någon efter festivalen. ”Ja!” sa någon annan. Då ordnade berättaren en berättarkurs i Örsundsbro och berättarcafé på café Samt i Enköping.
”Ska vi inte berätta för fler att vi finns?” sa någon. ”Jo!” sa någon annan. ”Vi bildar en berättargrupp!” ”Men vad ska vi kalla oss?” ”Vi kan heta Mamma Bäver!” sa någon och då skrattade alla vid minnet av hur den berättelsen hade vuxit fram. De hade jobbat med temat trösklar, övergångar, i berättelser. De hade suttit två och två och berättat ett minne för varandra. Sedan hade de bytt par och fått berätta det minne de fått lyssna till nyss för en annan person. De hade frihet att lägga till och dra ifrån, att låta minnet genomgå ett berättelsebad. Slutligen berättade de nästa berättelse de fått lyssna till för gruppen och då fick de möjlighet att tänka sig personerna som djur. Mamma Bäver, som älskar trösklar, uppstod alltså i en berättelse som växte fram genom att berättas av tre personer.

I berättarcirkeln Mamma Bäver ingår idag sex personer. Kanske blir vi fler?
Vill du veta mer? Du når gruppens kontaktperson Frans Koenigs, som bor i Örsundsbro, på 0737 671033, 0171 461233 eller idfix@luna.nl.

För 150 kr kan du bli medlem av Berättarcirkeln Mamma Bäver

Jag vill bil medlem av Berättarcirkeln Mamma Bäver

 

Verification